In juli 2020 heb ik mijn opleiding tot arbeidsdeskundig Casemanager (CROV) afgerond. Sindsdien ben ik op zoek naar werk als Casemanager Verzuim of als Verzuim Buddy. Voor circa 28 uur, in vast dienstverband of als ZZP’er.

Mijn aandacht gaat primair uit naar de zieke werknemer. Ik ben ervan overtuigd dat als je hem/haar helpt de regie te pakken over zijn/haar welzijn, geluk en toekomst, dat je daardoor de belangen van de werkgever optimaal dient. Uiteraard zonder daarbij de gestelde kaders van de Wet Verbetering Poortwachter en een goede samenwerking met bedrijfsarts en overige professionals die gaandeweg worden ingezet, uit het oog te verliezen.

In mijn toekomstige werk stel ik me zo voor dat ik, waar gewenst en waar mogelijk, mijn achtergrond als 1-op-1 begeleider zoveel mogelijk integreer. Mijn kwaliteit is dat ik mensen dichtbij zichzelf kan brengen. Dat gaat mij van nature goed af en doe ik volledig intuïtief. Het enige wat ik doe is mij afstemmen op mijn Hogere Zelf en mij vervolgens, van hart-tot-hart, verbinden met de ander. Hierdoor ontstaat er een veilige, vertrouwde ruimte waarin werkelijk alles gevoeld en gezegd kan worden. De persoon tegenover mij ervaart een diepe innerlijke rust en helderheid en merkt na afloop dat er intrinsiek iets in beweging is gekomen. Mijn doel is dat de ander zichzelf (meer en meer) vrijmaakt en zijn of haar bewustzijn vergroot. Des te vrijer en bewuster iemand is, des te meer welzijn en geluk hij of zij aantrekt en in staat is de toekomst te creëren die hij of zij voor ogen heeft.