OVER MIJvoor mannelijke leiders
die zichzelf van binnenuit durven te 
vernieuwen
+31 (0) 654 34 44 44

De dag waarop ik besloot te gaan leven, werken en ondernemen vanuit mijn hart

In 2003 heeft het woord bewustzijn betekenis voor mij gekregen. Voor die tijd zei het me niks. En wat mijn hart mij ingaf, daar had ik geen idee van. Ik stond er niet bij stil. In die tijd typeer ik mezelf als een harde, rationele werker, die haar gevoelens onderdrukte. Ik was me nauwelijks bewust van wat zich werkelijk afspeelde in mijzelf en daarmee natuurlijk ook in de ander.

Op 14 september van dat jaar maakte ik een bijna-dood ervaring mee, zonder duidelijke oorzaak. Door deze bijzondere ervaring werd ik mij bewust van mijn innerlijke stem. Vanaf dat moment besloot ik me te laten leiden door mijn hart. Die bewuste beslissing veranderde alles. 

Mijn leermeester

In de jaren tussen toen en nu heb ik mij ontwikkeld als hartbewustzijn coach. Mijn leermeester is altijd mijn hart geweest, dat betekent dat ik alleen vanuit innerlijke leiding en het doen van veel innerlijk werk ben geschoold als coach. Dat moet je aanspreken. Ik doe mijn werk enkel en alleen vanuit afstemming met mijn eigen hartbewustzijn en dat van wie ik tegenover mij heb zitten. 

Leiden van binnenuit leidt tot minder lijden in onszelf en onze samenleving

Mijn visie op het aanpakken van problemen, van welke aard dan ook, is dat ze vanuit hartbewustzijn voorgoed op te lossen zijn. Nog veel te vaak denken we dat er in de buitenwereld iets moet veranderen om een persoonlijk, zakelijk, dan wel maatschappelijk probleem opgelost te krijgen. Terwijl het juist de mens zelf is die een stap in bewustzijn mag zetten, om zich vervolgens te kunnen verlossen van dat waar hij last van heeft en daarmee ruimte te maken voor dat wat hij wenst. Het is een beweging van binnen naar buiten. Dat is de reden dat ik mij inzet voor de ontwikkeling van innerlijk leiderschap. 

Wat mij typeert

Ik kan heel goed mijn gedachtes en gevoelens waarnemen en anderen helpen ook die waarnemer van zichzelf te zijn. Dat is stap één in het ontwikkelen van innerlijk leiderschap. Daarnaast ben ik van nature heel opgeruimd. Dat zie je niet alleen heel duidelijk terug in mijn leef- en werkomgeving maar zeker ook in mijn aanpak: ‘less is more.’ Wat mij ook echt typeert is dat ik situaties van alle kanten bekijk, zonder partij te kiezen. Ik hou er namelijk van om zoveel mogelijk belangen te dienen. Van mijn klanten krijg ik terug dat ik vooral rust breng en kan ZIJN. Waardoor ik ruimte schep waarbinnen er kan ontstaan wat nodig of gewenst is. Ik ga er niet tussen zitten met mijn emoties of gedachtes. 

Privé-sfeer

In januari 2014 ontmoette ik mijn man. Al snel daarna werden onze jongens geboren (januari 2015 en augustus 2016). In mijn rol als vrouw, moeder en partner word ik af en toe enorm uitgedaagd om mijn innerlijke leiding te blijven volgen. Als ik overprikkeld raak dan kan ik moeilijk in in het moment zelf afstand nemen van mijn gedachtes en gevoelens en verbreek ik dus de verbinding met mijn innerlijke stem (hart). Dat is zowel mijn valkuil als mijn kracht, omdat ik daardoor zo goed het verschil ervaar tussen wel of niet ‘aangesloten’ zijn. Dat helpt mij weer in mijn werk met anderen en sowieso helpt mijn werk met anderen mij om heel dichtbij mezelf te blijven. Dat gaat eindelijk vanzelf. 

Plan nu een gratis reflectiemoment met mij in.