AANBOD

Zelfverwezenlijking: puur zijn wie je bent, los van oordelen en verwachtingen van anderen én van jezelf

EXECUTIVE COMPANION

Klankbord voor directeuren en politieke ambtsdragers die behoefte hebben aan een vertrouwenspersoon die ze helpt dichtbij zichzelf te blijven, in een omgevingsklimaat waarin dat lang niet altijd vanzelfsprekend is.

ORGANIZATION GATHERINGS

Deze bijeenkomsten hebben te doel om de deelnemers in contact te brengen met hun ware zelf. Ze herinneren zich wie ze ten diepste wezen zijn.

ONLINE GUIDANCE

Begeleiding in het doen van innerlijk werk: 1. Richt je blik naar binnen. 2. Word je bewust van je onjuiste zelfbeeld en het beeld dat je over anderen hebt. 3. Geef jezelf de ruimte. 4. Volg je innerlijke stem. 5. Wees ontvankelijk.

Neem contact met mij op

Adres

Edmund Eyslerstraat 57 | 3543 JP | Utrecht | Nederland

Bel me gerust

Mobiel: +31 (0)6 54 34 44 44
Skype: simonekuiter