OVER mij

Travel light.
live right.
Spread the light.
be the light.

❝Yogi Bahjan ❞

MIJN eigen reis

Het begin van mijn reis van zelfrealisatie is terug te voeren naar het moment waarop ik het boek Spirituele ontwikkeling van mens en organisatie in handen kreeg. Ik ontving dit boek, geschreven door Margarete van den Brink, in 2002. Mijn toenmalige Manager bij debitel (later opgegaan in KPN) gaf het mij cadeau voor mijn 28ste verjaardag.

EENHEIDSERVARING

In het jaar dat volgde begon er van alles in mij te veranderen, zonder dat ik mij hier echt bewust van was. Dat bewustzijn kwam pas later. Eerst volgde er een bijzondere Eenheidservaring, op 14 september 2003. De allesomvattende liefdevolle en vredige stilte die ik op dat moment ervoer was overweldigend. Ik heb naderhand nooit meer zoiets meegemaakt. Deze buitengewone ervaring bracht mij voor het eerst in verbinding met mijn Hogere Zelf en deed mij besluiten mijn hart te gaan volgen.

IK VERLOOR MEZELF GEREGELD 

Kort daarna gaf ik op wat mij het meest dierbaar was (partner en huis) en vertrok ik naar Amsterdam. Het voelde als een enorm avontuur dat ik aanging. Mijn reis van zelfrealisatie kreeg nu pas echt inhoud en diepte. Maar daarmee brak er ook een lange verwarrende en onzekere tijd aan waarin ik mezelf geregeld verloor. Zoals bijvoorbeeld in de liefde maar ook in mijn ambities. Zo deed ik in 2006 serieus een poging om politiek leider van D66 te worden (What was I thinking?!). Het mooie van mezelf verliezen, weet ik nu, is dat ik deze tijd en ervaringen nodig had om meer en meer mezelf te worden en mijn plek in het geheel in te kunnen nemen. 

MIJN (HER)START ALS ZELFSTANDIGE 

In 2004 ben ik gestopt met werken voor een werkgever en begon ik als zelfstandige te werken onder de naam For Love And Grow, afgekort FLAG. In mijn FLAG-tijd heb ik de nodige ervaring opgedaan in het begeleiden van mensen. Mijn aandacht ging er altijd naar uit om mensen stil te laten staan bij hun binnenwereld en deze als leidraad te nemen voor hun doen en latenIn 2017 heb ik FLAG losgelaten en ben ik verder gegaan onder mijn eigen naam. 

MIJN BASIS 

Na mijn eerder genoemde Eenheidservaring ben ik tien jaar alleen geweest. Begin 2014 kwam ik Luc tegen. Kort daarna zijn onze jongens Fin en Peer geboren (2015 en 2016). We wonen samen in Utrecht.

Mijn eigen reis van zelfrealisatie, zwanger mogen zijn, moeder mogen worden, de zorg voor onze jonge kinderen, het settelen als gezin en het creëeren van een fijne woonplek heeft lange tijd een hogere prioriteit gekregen dan mijn professionele carrière. Die stond op een laag pitje. Maar stil zat ik al die tijd zeker niet. Het doen van innerlijk werk was en is mijn echte werk en beschouw ik als een serieuze taak en de basis van mijn onderneming. Alles wat ik uitdraag en onderwijs komt uit mijzelf voort. Ik hang geen enkele stroming of goeroe aan en ben nergens in verankerd, anders dan in mezelf. Dat moet je aanspreken. 

MIJN ROEPING

Sinds onze oudste met school is gestart, ervaar ik pas echt de ruimte in mijzelf om werkelijk te gaan doen waar ik mij al jaren toe geroepen voel. Hoe sterk die roep ook was, voor mij was het belangrijker om eerst mijn basis goed op orde te hebben voordat ik mijn vleugels zou uitslaan.